İslami Müzik Tv
İslami Müzik TV

  Ayeti Kerime
" Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır... "
Tevbe 71
  Hadis-i Şerif
"İslâm, güzel ahlâktır."
Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225.

İM TV - islamimuzik.com