İslami Müzik Tv
İslami Müzik TV

  Ayeti Kerime
" İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rabbleri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar. "
Bakara 277
  Hadis-i Şerif
"Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz."
Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

İM TV - islamimuzik.com