İslami Müzik Tv
İslami Müzik TV

  Ayeti Kerime
" De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allah içindir. "
En'am 162
  Hadis-i Şerif
"“Rasûlullâh (SAS)’in ashabı, namazdan gayrı hiçbir amelin terkini küfür bilmezlerdi.”"
Tirmizî, Îmân 9

İM TV - islamimuzik.com