İslami Müzik Tv
İslami Müzik TV

  Ayeti Kerime
" Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar. "
Bakara 3
  Hadis-i Şerif
"Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar."
Müslim, Birr, 33; ‹bn Mâce, Zühd, 9

İM TV - islamimuzik.com